4 KRAT s.r.o.

Rating a informácie o 4 KRAT s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre 4 KRAT s.r.o. 32709 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 27171. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 96.8656% spoločností je horších ako 4 KRAT s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti 4 KRAT s.r.o." href="http://4-krat.sk-rating.com/">
   <img src="http://4-krat.sk-rating.com/4-krat.png" width="150" height="25" alt="Rating 4 KRAT s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating 4 KRAT s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia